Thế mạnh

Thế mạnh

Luôn lấy

CHẤT LƯỢNG

Làm kim chỉ nam xuyên suốt trong các hoạt động kinh doanh của mình.

Từ thiết kế, gia công cấu kiện thép đến vận chuyển, lắp đặt

Với các nguyên liệu ASTM, JIS, ASIM, TCVN, AWS, MBMA

Thuận tiện tháo gỡ, vận chuyển. Tối ưu chi phí đầu tư

Sản phẩm

Sản phẩm

Ứng dụng

Ứng dụng

KÈO THÉP CÔNG NGHIỆP

Nhà xưởng, kho bãi, nhà xưởng công nghiệp…

KÈO THÉP DÂN DỤNG

Nhà phố, văn phòng, khu trưng bày…

DỰ ÁN NỔI BẬT

33 năm kiến tạo những công trình thép vượt trội

Đối tác

Đối tác

Tin tức

Tin tức