Hai Thành Group – Lễ bàn giao kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương

Ngày 26/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An phối hợp với Hai Thành Group, tổ chức Lễ bàn giao kinh phí để UBND TP. Tân An và UBND huyện Châu Thành xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho người dân ở trên địa bàn.

Hình đại diện Nhà tài trợ Hai Thành Group lên trao số tiền tượng trưng cho đại diện UBND TP . Tân An và UBND huyện Châu Thành.

Tại buổi Lễ, Hai Thành Group đã trao số tiền xây dựng 02 căn nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa TP. Tân An, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng và trao số tiền xây dựng 01căn nhà tình nghĩa, 01 căn nhà tình thương cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa huyện Châu Thành, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Nguồn kinh phí trên do Sở Tài nguyên và Môi trường vận động Hai Thành Group hỗ trợ.

Hình BTC trao hoa cảm ơn nhà tài trợ

Đây là hoạt động thường xuyên của Sở nhằm hỗ trợ, chia sẻ với các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái, là lành đùm lá rách của dân tộc ta. Hai Thành Group chung tay với Sở để giúp đỡ những gia đình đặc biệt khó khăn có một mái ấm, giúp họ an tâm an cư lạc nghiệp, xây dựng một tương lai hạnh phúc cho gia đình để những đứa trẻ có thể yên vui đến trường và phát triển thành những con người có ích cho xã hội.

Những căn nhà là món quà ý nghĩa đối với các gia đình, giúp họ ổn định cuộc sống./.

Hai Thành Group