CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG


Tất cả CB.CNV luôn được trao dồi về đạo đức, niềm tin và lòng tự hào về Công ty. Từ đó, nhân viên luôn ý thức vị trí đóng góp của mình trong việc hình thành văn hóa công ty, không ngừng học tập, sáng tạo, tận tâm, đạt hiệu suất công việc cao. Chính sách nhân sự luôn được cải tiến để CB.CNV có được môi trường làm việc tốt nhất

- Tuyển dụng công khai, thống nhất về quy trình, quy định trong toàn hệ thống Công ty Hai Thành.
- Thu hút người tài, tuyển dụng đúng người theo tiêu chuẩn quy định và bố trí đúng việc để phát huy năng lực, sở trường của Người lao động.
- Công ty Hai Thành luôn chào đón những người muốn đóng góp và vươn lên bằng tài năng, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và lòng say mê công việc..
Tìm hiểu thêm