Nguyên liệu tiêu chuẩn quốc tế


+ Vật tư ngoại nhập, chế tạo theo qui trình khép kín và tự động hóa và tự động hóa, sử dụng các nguyên vật liệu theo tiêu chuẩn:

+ Với các nguyên liệu ASTM, JIS, ASIM, TCVN, AWS, AISC, MBMA.

   - Tiêu chuẩn ASTM “American Society for Testing and Materials”, Hiệp hội vật liệu và thử nghiệm Hoa Kỳ.

   - Tiêu chuẩn AISC: Tiêu chuẩn về Kết cấu nhà thép và Sơn chất lượng cao của Viện Thép Xây Dựng Hoa Kỳ

   - Tiêu chuẩn American Welding Society - H iệp hội hàn Mỹ là một trong nhưng tiêu chuẩn phổ biến nhất trong lĩnh vực hàn

   - Tiêu chuẩn JIS Japan Industrial Standard – Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản

   - Tiêu chuẩn MBMA "Metal Building Systems Manual": Hiệp hội các nhà sản xuất nhà kim loại 

  - Tiêu chuân quốc gia TCVN 2096-2015

CHIA SẺ

SỰ KIỆN NỔI BẬT