Kết cấu thứ yếu


* Các sản phẩm chính
 
- Khung kết cấu dạng I theo tiêu chuẩn TCVN - 170-89 (K15-20-25-30-35-40-42-45-50-60-70-50-60-100-120)
- Tole lợp sóng vuông độ dày từ 0.3 : 0.8 mm
- Xà gồ C180 x 50 x 20; C200 x 65 x 20; C 250 x 65 x 20; độ dày từ 1.8 : 3 mm
- Máng xối + diềm chỉ bằng Tole mạ màu 0.45 : 1 mm
- Nóc gió (cửa trời) Tole cong có kích thước chiều rộng đến 12 m & cao đến 2 m
 
* Các sản phẩm biến thế
 
            - Trên cơ sở các sản phẩm chính, công ty Hai Thành còn cung cấp các lọai khung có khẩu độ bất kỳ, với các chiều cao cột khác nhau (H <12m & B < 36m & dạng I 15 : 120 m).
            - Về thông gió: có lọai khung cửa trời bằng lam gió, khung có cửa trời gắn cửa chớp, hoặc thông gió bằng tuocbin gió.
            - Về tường bao: có lọai khung có tường bao xung quanh bằng tole sóng vuông với cửa sổ và cửa đi đủ để xe chở container ra vào.
            - Bán mái: khi cần mở rộng hai bên mái, có lọai bán kèo được thiết kế đặc biệt phù hợp với khung cơ bản.
            - Các lọai khung kết cấu bằng thép hình U, I, V 
 
* Máng nước - Tôn diềm - Ống xối
 
DIỀM HỒI
ỐP GÓC 
MÁNG CHO PARAPET
MÁNG XỐI ÂM
DIỀM CANOPY
 ÚP NÓC
DIỀM CHÂN TƯỜNG
MÁNG NƯỚC
 
 
 
 
* Phụ kiện
 
 
PK 01
PK 04
PK 02
PK 03
PK 05

SỰ KIỆN NỔI BẬT