Image Alt

Nhà Xưởng

Nhà Xưởng

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

TẠI SAO

Luôn lấy

CHẤT LƯỢNG

Làm kim chỉ nam xuyên suốt trong các hoạt động kinh doanh của mình.

Từ thiết kế, gia công cấu kiện thép đến vận chuyển, lắp đặt

Với các nguyên liệu ASTM, JIS, ASIM, TCVN, AWS, MBMA

Thuận tiện tháo gỡ, vận chuyển. Tối ưu chi phí đầu tư