Image Alt

DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG CTY TNHH MOUSSE NGỌC CƯỜNG

Loại dự án: Nhà xưởng – Văn phòng – kho bãi – Cần Trục 5 Tấn

Quy mô:  2 Nhà Xưởng, diện tích mỗi xưởng  4000m² 

Địa điểm: Củ Chi