Image Alt

DỰ ÁN HUYNDAI BÌNH DƯƠNG

Loại dự án: Nhà trưng bày – văn phòng – kho bãi

Quy mô: 1539.74m² / H = 12.2m / 3 tầng

Địa điểm: TP mới Bình Dương