Dự Án HuynDai Bình Dương


Loại dự án: Nhà trưng bày - văn phòng - kho bãi

Quy mô: 1539.74m² / H = 12.2m / 3 tầng

Địa điểm: TP mới Bình Dương

dự án HuynDai Bình Dương - hình 1

dự án HuynDai Bình Dương - hình 2

dự án HuynDai Bình Dương - hình 3

dự án HuynDai Bình Dương - hình 4

dự án HuynDai Bình Dương - hình 5

CHIA SẺ

SỰ KIỆN NỔI BẬT