Image Alt

DỰ ÁN CTY TNHH MTV NAM VIỆT

Loại dự án: Nhà xưởng sản xuất – Văn phòng – Kho Vận – Kho bãi – Cần Trục 5 Tấn

Quy mô:  Tổng diện tích xây dựng: 11320 m2, gồm tổ hợp 5 khu Nhà xưởng

Địa điểm: Tân Phước Khánh – Tân Uyên – Bình Dương