Image Alt

NHÀ XƯỞNG CTY PHÂN BÓN HÀ LAN

Loại dự án: Nhà xưởng sản xuất – Kho bãi

Quy mô: 3744m² – Kết cấu thép kháng ăn mòn, khẩu độ lớn

Địa điểm: Khu công nghiệp Tân Kim