Image Alt

DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG CTY CP NHỰA MINH HÙNG

Loại dự án: Nhà xưởng sản xuất 

Quy mô: 1575m² 

Địa điểm: Khu công nghiệp Tân Đô