Dự án Công ty Gốm Hùng Vương


Loại dự án: Nhà xưởng sản xuất -  Kho bãi - Kho vận 

Quy mô:  Tổng diện tích xây dựng: 8610 m2, gồm tổ hợp 4 khu Nhà xưởng

Địa điểm: Tân Phước Khánh - Tân Uyên - Bình Dương

Dự án tổ hợp nhà xưởng công ty Gốm Hùng Vương - hình 1

Dự án tổ hợp nhà xưởng công ty Gốm Hùng Vương - hình 2

Dự án tổ hợp nhà xưởng công ty Gốm Hùng Vương - hình 3

Dự án tổ hợp nhà xưởng công ty Gốm Hùng Vương - hình 4

CHIA SẺ

SỰ KIỆN NỔI BẬT