[Infographic] Đô thị hoá tăng nhanh ở khu vực các đô thị lớn

Sau hơn 30 năm đổi mới kinh tế, hệ thống đô thị Việt Nam đã và đang phát triển cả về lượng và chất. Đô thị hóa tăng nhanh ở khu vực các đô thị lớn, lan tỏa và phân bố đồng đều hơn trên phạm vi cả nước.

Theo baodautu.vn

CHIA SẺ

SỰ KIỆN NỔI BẬT