• slide bg
  Item
  Item
  Item
  Item
  Item
  Item
 • slide bg
  Công ty Hai Thành luôn lấy
  CHẤT LƯỢNG
  làm kim chỉ nam xuyên suốt
  trong các hoạt động kinh doanh của mình

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Cho phép Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và Khu dân cư Tân Kim chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần (thửa đất số 3150, diện tích 10.435 m2)

29/08/2018

Ngày 09/8/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2716/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và Khu ...

TIN TỨC